04 mar 2021

COVID-19

Vaccination imod COVID-19 som gigtpatient.         

Med nuværende viden om vaccination af gigtpatienter kan det generelt anbefales at lade sig vaccinere imod COVID-19.

For patienter med visse svære inflammatoriske gigtsygdomme skærpes anbefaling da det for nogle af disse sygdomme er påvist at man er mere modtagelig for smitte og flere bliver indlagt. Der er ikke fundet øget dødelighed dette til trods. (https://www.gigtforeningen.dk/nyheder/2020/2-halvaar/ny-forskning-gigtpatienter-er-i-risikogruppe-under-covid-19/)

Har man udover inflammatorisk gigtsygdom også andre sygdomme som sukkersyge, hjerte-karsygdom, lungesygdom eller er man svært overvægtig, forstærkes anbefaling af at lade sig vaccinere yderligere.

Der er for gigtpatienter ikke en øget risiko ift til selve vaccinationen. For patienter der behandles i speciallægepraksis vil man kunne anbefale vaccination uanset hvilket tabletbehandling man får for sin gigtsygdom.

For patienter som modtager biologisk terapi - som kan være ordineret via andet speciale (f.eks. hos specialister i hud- eller tarmsygdomme) anbefales kontakt til behandlende afdeling. Supplerende information kan findes i dette link (https://danskreumatologi.dk/wp-content/uploads/2020/12/DRS-Vejledning-vedr.-Covid-19-vaccination-17.12.20201.pdf)

 

Patienter med slidgigt i led og ryg har ikke øget risiko for COVID-19, men har disse patienter sukkersyge, hjerte-karsygdom, lungesygdom eller er man svært overvægtig, forstærkes anbefaling af at lade sig vaccinere.

Patienter med kendte allergier anbefales at rådføre sig med egen læge før vaccination imod COVID-19.

Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer.

Vigtig information om Coronavirus (Covid19) og fremmøde i Klinikken

Alle med hoste, forkølelse eller feber bedes melde afbud og vi vil finde en anden tid.

  • Hvis du ikke har mulighed for at komme på din aftalte tid, er det vigtigt du fortsat melder afbud.

Kom så tæt på din tid som muligt for at undgå at sidde for lang tid i venteværelset. Kom alene, hav ikke ledsager med ind i venteværelset (de er velkomne til at sidde udenfor venteværelset foran elevatoren). Sprit dine hænder af, både når du kommer ind i venteværelset og inden du igen forlader venteværelset.

I venteværelset:

Bemærk de fine billeder der venligst er udlånt at vores lokale kunstner Peter Pitsch

 

Vedrørende medicinsk behandling af gigtsygdomme:

  • Patienter i behandling med Methotrexat i dosis på 20 mg eller mere samt patienter i behandling med Prednisolon i doser højere end 10 mg betragtes som værende i øget risiko for infektion. Disse patienter anbefales at undlade enhver kontakt til mulig smitte bærer. Herunder anbefales at søge aftalt med arbejdsgiver vedrørende omplacering i anden og mere beskyttet funktion alternativt at undlade fremmøde på arbejdsplads hvis eksposition for smittekilder ikke kan undgås.
  • Patienter i behandling med Salazopyrin, Azathioprin (Imurel), Arava samt Methotrexat eller Prednisolon i doser mindre end beskrevet oven for betragtes ikke som værende i ekstra risiko for infektion. For disse patienter gælder de gængse regler ud stukket af Sundhedsstyrelsen i forhold til minimering af smitte spredning.
  • Vi svarer på spørgsmål i forhold til igangværende behandling. Specifikke spørgsmål omkring coronavirus henvises til coronalinien tlf.: 7020 0233
  • Vi opdaterer løbende vores hjemmeside

Yderligere oplysninger omkring forholdsregler i forbindelse med Corona kan du finde her:

https://danskreumatologi.dk/forholdsregler-omkr-covid-19-epidemi/

https://www.gigtforeningen.dk/et-sundt-liv/coronavirus-covid-19/